Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W zakresie ochrony danych osobowych i informacji 95/46 / WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób procesamy Państwo dane osobowe. 
 
 
Użytkownik może korzystać z dostępu praw do treści jego danych oraz ich poprawiania, sprostowania i kontroli.
 
1. Administratorzy danych osobowych jest BETA CAR EKSPERT Adres: 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 148 
2. Zezwolenie na przesyłanie informacji, w tym na adres kierowany na adres:  beta.car.expert@gmail.com
3. Państwa dane osobowe są na podstawie art. 6 ust. 1 świeci. f RODO, tj. w sklepie o
niezbędną konfigurację przez administratora;
 
4. Prawnie interesy systemy przez administrację polegają na wykonywaniu umów
z klientami, a także oferowanie usług sprzedaży produktów i usług;
 
5. Państwa dane osobowe są ręcznie oraz automatycznie dostępne
pełna ochrona przed nieuprawionym wykorzystaniem osób;
 
6. Administrator danych bez zgody
w jakie są dostępne przez powszechne użytkowanie tj. m.in. z Przedsiębiorstwami Krajowego
Rejestru Sądowego (CRS), czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 
7) dane niejawne są dostępne inne niż uprawnione przepisy prawa;
 
8. Państwa dane nie są organizacjami i pracami międzynarodowymi; 
Administrator dokłada wszelkich starań, przechowanych danych osobowych,
irygacja i ochrona organizacyjna i ich przypadkowe czyszczenie,
przypadkowa utrata, zmianyą, nieuprawionym ujawnienia, korzystaniem czy transakcji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
W związku z zarządzaniem Państwa danych osobowych usługiuje 
Tekst prawa:
 
Administratorzy mają dostęp do danych osobowych,
 
Strona główna Administracja sprostowania Państwa danych osobowych,
 
jednostka od Administratora
 
akredytacja od Administratora
 
przekazane sprzeciwu z tytułu danych osobowych,
 
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, które nie czyni 
 
bezskutecznego lub bezprawnego tych danych przed cofnięciem zgody,
 
dane osobowe dane osobowe,
 
przekazane raporty do środka nadzorczego.
 
Zrób to w sposób czerwony w znakach. 1 i 2. 
 
 
Polityka plików cookies
1. Informacje o automatyce bez żadnych informacji, z innymi połączeniami w plikach cookie.
 
2. Pliki cookie (tzw. „Ciasteczka”) polityka informacyjna, dostępne pliki tekstowe, które są dostępne w serwisie końcowym. Pliki cookie są dostępne w witrynie internetowej, z fragmentów danych, czas ich na stronie końcowej oraz unikatowy numer.
 
3. Podmiotem publikujący końcowy serwis z opcji cookie oraz umożliwiającym dostęp do nich jest Administrator.
 
4. Pliki cookie są w celu: 
 
wersja zawartości stron internetowych Serwisy preferencyjne i optymalizacja stron internetowych;
W zakresie tych usług, które rozpoznają urządzenia do obsługi i dostosowywania do potrzeb; 
 
tworzenie anonimowych raportów za pomocą Google Analytics (pliki cookie administrator: Google Inc z siedzibą w USA), które podsumowuje zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępu do stron internetowych, jak ulepszone ich struktury i zawartość; 
usługa sesji z obsługą, dzięki której użytkownik może nie być na każdej stronie podstronie Serwisu ponownie wprowadź wpisy loginu i hasła;
 
5. W ramach Usługodawców są dwa podstawowe rodzaje plików cookie: „sesyjne” (sesyjne) oraz „stałe” (pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” są tymczasowe, które są w końcowej wersji do czasu wylogowania, strona internetowa lub oprogramowania. „Stałe” pliki cookie są w końcowej wersji przez czas w parametrach plików cookie lub do czasu ich numer.
 
6. W ramach Serwisu używane są następujące rodzaje plików plików cookie: 
 
„Podstawowe” pliki cookies, z drugiej do usług w ramach Serwisu,
 
np. uwierzytelniające pliki cookie do usług uwierzytelniania
 
w ramach Serwisu; 
 
pliki cookie związane z bezpieczeństwem, np. usługa do nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 
„Wydajnościowe” pliki cookies, zbieranie informacji o sposobie użycia
 
ze stron internetowych Serwisu; 
 
„Funkcjonalne” pliki cookie, „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika i personalizacja interfejsu urządzenia, np. w zakresie języka lub regionu,
 
z udostępnionego użytkownika, rozmiar czcionki, strony internetowe itp .; 
 
zewnętrzne pliki cookie, potrzebne zrobić Mapę Google czy też Facebooka (pliki administrator cookies:
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)
 
7. Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w wersji końcowej. Użytkownicy serwisu mogą być dostępni w każdym czasie zmiany ustawień plików cookie.
 
Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach ustawień internetowych. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach ustawień ustawień ustawień internetowych. 
 
8. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą być przeprowadzane na przykładach (np. Wyświetl mapy Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
9. Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcjach „Pomoc” w menu ustawień internetowych. 
W tej polityce plików cookie można użyć fragmentu tej książki, chronione prawem autorskim, które oferuje IAB Polska. 
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/
PROMOCJA ‼️ każdy klient pozostawiający samochód w naszym serwisie otrzymuje bezpłatnie samochód zastępczy‼️ Zapraszamy ☎ 571 323 088
|  Zadzwoń: +48571323088